top of page

Domòtica

Treballem obres en diferents àmbits, habitatges domèstics, unifamiliars, blocs de pisos, comerç, indústria, obres públiques... Realitzant tot tipus d'instal·lacions, des de les més senzilles a les més complexes.

Instal·lem la domòtica com un sistema dependent o independent a través del qual s'aconsegueix l'autorització dels diferents serveis, sempre guiant-nos per 3 punts claus, que també són considerants els seus 3 principals avantatges:

  • Centralització

  • Temporitzador i estalvi

  • Accessibilitat

bottom of page