top of page
Anperito

El nostre ceo i creador va començar com a autònom l'any ........., al cap dels anys va començar a crear l'empresa ANKOR amb l'associació de .......... l'any............ A partir d'aquí, en veure que la plantilla anava creixent, ...... va decidir jubilar-se i deixar l'empresa a les mans del nostre ceo el qual va acabar fundant ANPE Instal·lacions S.L, el desembre de l'any 1989, i des d'aquesta data ens hem donat a conèixer com a empresa de manteniments industrials, especialista en instal·lacions elèctriques i fontaneria per a empreses.

L'any 1990 la plantilla d'operaris fixos i de flotes mòbils van créixer d'una manera significativa i 1993 ens vàrem constituir com a Punt de Servei Fecsa, amb la nostra primera oficina d'atenció al públic, a través de la qual s'oferien serveis administratius i tècnics als usuaris de la companyia elèctrica. Això va ser una gran ajuda per a nosaltres, ja que ens va ajudar a fer un nou gir al negoci, que a part d'aportar la nostra capacitat professional, vàrem aportar el suport tècnic i d'imatge d'una gran companyia com era Fecsa. A partir d'aquí vam començar a crear una àrea comercial amb la qual oferíem el servei d'assessorament i instal·lació de sistemes d'optimització de l'energia elèctrica, mitjançant aparells de bombes de calor i fred, acumuladors...

L'any 1995 vam convertir-nos en agents autoritzats de telefonia mòbil Airtel, l'actual Vodafone, mitjançant l'empresa Punttel i gràcies a aquesta nova línea de productes, l'any 1997 vam ser agents autoritzats de la marca telefónica fixa i TV, Retevisión - Amena, l'actual Orange.  

*Clica i mou les fotografies com vulguis

bottom of page