top of page

Energia Solar Fotovoltaica

L'energia solar fotovoltaica és aquella energia que obtenim convertint la llum solar en electricitat emprant un procés i tecnologia basada en el fotoelèctric. L'energia solar és un tipus d'energia renovable i inesgotable, actualment és la més volguda en instal·lacions que van des de petits generadors en habitatges fins i tot en grans plantes fotovoltaiques.

Què és l'energia solar fotovoltaica?

L'energia solar fotovoltaica és una font d'energia neta i renovable que utilitza la radiació solar per a produir electricitat.


Actualment la societat ho està implementant cada vegada més en les seves llars on part de l'electricitat generada és consumida pel propi productor (habitatges, fàbriques, negocis, etc.) i la resta s'aboca en la xarxa ciutadana. Al mateix temps, el productor presa de la xarxa d'energia el necessari per a cobrir la seva demanda mentre que la seva unitat solar no li proporcioni la suficient.


Aquestes instal·lacions que s'alimenten del sol i alhora de la xarxa urbana compten amb tres elements bàsics:


- Panells fotovoltaics: grups de panells formats per cel·les o cèdules fotovoltaiques muntades entre capes de silici que capten la radiació solar i transformen la llum en energia elèctrica.


- Inversor: converteixen el corrent elèctric continu que produeixen els panells solars en corrent altern, apta per al consum.


- Transformadors: el corrent altern generat pels inversors és de baixa tensió (300-800V) pel que s'ha d'usar el transformador per a elevar el corrent a mitjana tensió (36kV).


A més, existeixen altres tipus d'instal·lacions que no estan connectades a la xarxa ciutadana pel que operen enterament gràcies al sol, aquestes instal·lacions se solen trobar en llocs remots com a zones agrícoles per tal de satisfer les demandades d'il·luminació, telecomunicacions i per als sistemes de reg de la zona.

Aquestes instal·lacions requereixen de dos elements addicionals per al seu funcionament:


- Bateries: encarregades d'emmagatzemar l'energia produïda pels panells i no sigui demandada en aquest precís instant.


- Reguladors: protegeixen la bateria contra sobrecàrregues i prevenen un mal ús.

Instal·lació FV d'autoconsum
Instal·lació FV d'autoconsum amb acumulació en baterias
bottom of page