top of page

Instal·lacions Elèctriques

Treballem obres en diferents àmbits, habitatges domèstics, unifamiliars, blocs de pisos, comerç, indústria, obres públiques... Realitzant tot tipus d'instal·lacions, des de les més senzilles a les més complexes.

 • Noves instal·lacions

 • Legalització i adequació a la normativa vigent en les instal·lacions

 • Modificacions de potència

 • Disseny, instal·lació i substitució de quadres elèctrics

 • Informes

 • Escomeses

 • Projectes d’enginyeria

 • Certificats d'eficiència energètica

 • Cèdules d'habitabilitat

 • Telecomunicacions

 • Enllumenats i distribucions d’energia exteriors: col·locació i instal·lacions de fanals, cablejats i elements d’instal·lació per enllumenat o distribució d’energia per a l'ús públic i privat

bottom of page