Instal-lacions Elèctriques

Noves instal·lacions

Legalització i adequació a la normativa vigent de les instal·lacions

Modificacions de potència

Disseny, instal·lació i substitució de quadres elèctrics

Informes

Escomeses

Projectes d’enginyeria

Certificats d'eficiència energètica

Cèdules d'habitabilitat

Telecomunicacions

Enllumenats i distribucions d’energia exteriors: col·locació i instal·lacions de fanals, cablejats i elements d’instal·lació per enllumenat o distribució d’energia per a l'ús públic i privat