top of page
.jpeg

1992 - 2022

+30
Anys

d'atenció & dedicació als clients com a PDS Endesa

Des del 1992, ANPE INSTAL·LACIONS, hem sigut empresa col·laboradora d'Endesa, permetent-nos oferir un servei i assessorament integral i de qualitat, tant en l'atenció al client, com a les instal·lacions domèstiques, a petits negocis, a indústries i a vies/organitzacions d'àmbit públic. 
Ens posem de la mà dels clients a les nostres oficines de
Mollet i Granollers per a ajudar-los amb totes les gestions relacionades amb els subministraments, productes i serveis oferits per Endesa.

Realització de tràmits i gestions presencials i vídeo atenció com a punt intermedi entre el client i la companyia subministradora Endesa o Energia XXI.

 

 • Altes i baixes de subministrament

 • Canvis de nom

 • Ampliacions i reduccions de potència

 • Sol·licituds de provisionals d'obres

 • Alta de nous subministraments

 • Sol·licitud de modificació o variants "Red cía"

 • Canvi de domiciliació bancària

 • Lectura del comptador

 • Emissió de còpies de factures

 • Sol·licituds de nous subministraments

 • Informació general de contracte

 • Assessoria Tarifària

 • Bo social

Sol·licitud Cita Prèvia

20200627_082518.jpg
IMG-20200604-WA0009.jpeg
 • ALTA D'UN COMPTADOR / NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PER HABITATGES
  Cèdul·la d’habitabilitat o qualificació definitiva HPO (Habitatge de Protecció Oficial) CIF,NIF o passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent. Compte corrent per a la domiciliació de les factures. Llicència de primera ocupació per a subministraments en edificis de nova construcció. Referència cadastral de l’immoble (Escriptura, Impost IBI…) Títol just: escriptura de propietat, contracte d’acreditació, document de compravenda,… 1º Ocupació (Nou): Certificat d’instalació elèctrica de baixa tensió(CIEBT), segellat pels serveis territorials d’Indústria. 2º Ocupació: Butlletí de reconeixement si la baixa anterior és inferior a un any. En cas contrari, acta d’inspecció o CIEBT segellat pels serveis territorials d’Indústria.
 • ALTA D'UN COMPTADOR / NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PER LOCALS I ZONES COMUNES
  En cas de ser de primera ocupació, certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió (CIEBT) segellat pels serveis territorials d’Indústria. En cas de ser de segona ocupació, butlletí de reconeixement si la baixa anterior és inferior a un any i la potència inferior a 20 KW. En cas contrari, o si es tracta d’un local de concurrència pública, CIEBT segellat pels serveis territorials d’Indústria. CIF,NIF o passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent. Compte corrent per a la domiciliació de les factures. Llicència de primera ocupació per a subministraments en edificis de nova construcció. Referència cadastral de l’immoble (Escriptura, Impost IBI…) Escriptura de constitució en cas de societats i, si és una comunitat, acta de constitució.
 • BAIXA D’UN COMPTADOR
  CIF, NIF o passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent. Còpia de la factura de la llum
 • CANVIS DE NOM DEL TITULAR
  CIF,NIF o passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent. Compte corrent per la domiciliació de les factures. Títol just: escriptura de propietat, contracte d’arrendament, document de compravenda,… Escriptura de constitució, en cas de societats. En cas de subrogació per defunció, cal lliurar-ne el justificant. No cal presentar documentació tècnica si no es modifica l’activitat ni la instal·lació i el contracte té una antiguitat inferior a 20 anys. En cas contrari, és necessari un butlletí de reconeixement segellat pels serveis territorials d’Indústria. A més, com a punt de servei també realitzem les Ordres de Servei i les Avaries per a Endesa Distribució.
 • PROVISIONAL DOBRES
  Llicència d’obres vigent emesa per l’Ajuntament. Certificat de compliment de distàncies reglamentàries d’obres/construccions a línies elèctriques. Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió segellat pels serveis territorials d’indústria. CIF,NIF o Passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent. Compte corrent per a la domiciliació de les factures. Escriptura de constitució, en cas de societats.
 • AMPLIACIONS O REDUCCIONS DE POTÈNCIA
  CIF, NIF o passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent. Còpia de la factura de la llum Si es tracta d’un augment de potència, canvi de tensió o activitat, CIEBT segellat pels serveis territorials d’Indústria. S’accepta el butlletí de reconeixement per a ampliacions inferiors al 50% de la potència màxima admissible i sempre que la potència sigui inferior a 20 KW. No cal presentar documentació tècnica en les reduccions ni en les ampliacions si no superen la potència màxima admissible.

Documentació necessària per efectuar tràmits més freqüents

Serveis

Endesa X permet als seus clients usar la tecnologia per a transformar l'energia en noves oportunitats de creixement i progrés. És una empresa amb profundes arrels en el sector de l'energia i tenent una estratègia oberta que està dirigida cap a la digitalització, la sostenibilitat i la innovació. Oferten tecnologies intel·ligents, ràpides i intuïtives que permeten als clients viure i controlar les seves activitats econòmiques d'una manera més senzilla i sostenible.

bottom of page