Manteniments i Reparacions

A disposició dels nostres clients, un equip de professionals preparats per donar una acció ràpida i precisa tant en manteniments com en reparacions de: 

  • Electricitat

  • Gas

  • Climatització 

  • Fontaneria

  • Calefaccions

  • Reparació d'equips de les solucions integrals d'Endesa​